Pilates


Metoda pilates uczy jak wzmacniać mięśnie wewnętrzne, co daje więcej siły do wykonywania codziennych czynności i zmniejsza prawdopodobieństwo urazu kręgosłupa, czy degeneracji postawy. Przeznaczona dla wszystkich, bez względu na wiek i poziom
wytrenowania. Pomaga wrócić do zdrowia i formy,
również po kontuzjach i urazach, ma charakter
profilaktyczno-leczniczy i szerokie zastosowanie
w dysfunkcjach narządu ruchu oraz w wadach postawy.

Podstawowe elementy metody pilates to:
– rozciągnięcie mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych
– poprawienie zakresu ruchu i zwiększenie elastyczności ciała
– skupienie się na mięśniach odpowiedzialnych za stabilizację
– właściwe oddychanie
– zrozumienie i poprawa mechaniki ciała
– kontrola nawet najmniejszych ruchów
– poprawa koordynacji nerwowo-mięśniowej oraz równowagi
– praca nad wyrobieniem nawyku prawidłowej postawy ciała
– umysłowe odprężenie, zmniejszenie poziomu stresu poprzez relaksację

Podczas ćwiczeń nie jest ważna ilość powtórzeń, lecz ich jakość i dokładność.
Ruchy wykonywane są płynnie, zgodnie z rytmem oddechu.