Office Fitness

 

                       ,, 87 procent ludzi cierpi z powodu bólu pleców, reszta nie ma komputera”

Ten cytat znaleziony gdzieś w sieci, podczas godzin spędzanych przeze mnie na dużej piłce, przy moim biurku oddaje prawdę dzisiejszych czasów. Jesteśmy społeczeństwem w dużej mierze siedzącym i nie używającym naszego ciała do tego, do czego zostało stworzone, czyli do ruchu.
Według przeprowadzonych badań, w ciągu doby pokonujemy koło 2-3 km, a nasze ciało zostało stworzone do pokonywania nawet około 20 km dziennie. Taki tryb życia skutkuje zwiększającym się odsetkiem chorób cywilizacyjnych związanych z układem krążenia, układem kostno-mięśniowym, cukrzycą, otyłością i nowotworami.

Podczas warsztatów OFFICE FITNESS:

– mówię o zagrożeniach, żeby zmotywować do zapobiegania im
– przedstawiam rolę aktywności fizycznej poza miejscem pracy
– uczę prostych ćwiczeń jakimi możemy się posiłkować podczas wielogodzinnej pracy
siedzącej, tak żeby zmniejszyć dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego
– wprowadzam nawyk zachowania prawidłowej postawy ciała
– zaznajamiam uczestników z ćwiczeniami relaksującymi oczy, zapobiegającymi pogarszaniu wzroku
– zapoznajemy się z ergonomią

Warsztaty dla pracowników prowadzę na zamówienie w siedzibie firmy.